1052009

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบรางวัลพระราชทานแก่ผู้ชนะเลิศ การแข่งขันการแข่งขันเรือใบรายการ สัตหีบรีกัตต้า 2019 ในการนี้ พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ร่วมในพิธีปิดฯ ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติมที่ :: https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/17752

IMAGE