เจรญสขja3ja 22

ถึง เพื่อน-ครอบครัว และผู้คุ้นเคย คุณแม่สง่า นิลสงวน มาราดา น.ต.เจริญสุข นิลสงวน นรจ.ทร.2512 พรรคนวินข สามัญ สมาชิก สก.รุ่น กำหนดการ ตั้งศพสวดพระอภิธรรม ณ วัดบุปผาราม ( วัดปลายคลอง ) ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
1. พิธีรดน้ำ วันพุธที่ 18 ก.ย.62 เวลา 17.00 น.
2. พิธีสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันเสาร์ที่ 21 ก.ย.62 เวลา 19.30 น.
- นรจ.ทร.2512 เป็นเจ้าสวด ฯ เสาร์ที่ 21 ก.ย.62 ( จัดพวงหรีด และมอบเงิน สก.รุ่น รวม 8,000.-บาท )
- พื้นที่สัตหีบ/ใกล้เคียง จองรถได้ที่ น.ต.อำนาจ ธ./นย.โทร.08 1759 3440
- เพื่อนช่วยเพื่อน โอนเงิน ธ.ทหารไทย 302-7-26392-4 น.ท.กิตติคุณ แสงโสภณ แล้วส่งสลิปที่ กลุ่ม ปชส.นาวี12 เท่านั้น
3. พิธีประชุมเพลิง วันอาทิตย์ที่ 22 ก.ย.62 เวลา 13.30 น.
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมกัน.

สถานที่ตั้งศพ...วัดบุปผาราม ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด

https://goo.gl/maps/DT9NNSLvp9af7UY59

IMAGE