พื้นที่กรุงเทพมหานคร วัดเครือวัลย์ วรวิหาร
พื้นที่สัตหีบ วัดเขาคันธมาทน์

nrs2562

สำหรับ เพื่อน - ครอบครัวที่นำอาหาร ฯ มาพร้อม ณ สถานที่จัดทำบุญ เวลา 09.00 น.
อนึ่ง ในการร่วมงาน ฯ ของทุก ๆ ปีมีเพื่อน- ครอบครัว มาร่วมงานทั้ง 2 สถานที่ประมาณ ร่วม 200 ท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีนี้คงได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากเพื่อน ๆ - ครอบครัวเช่นเคย.

เพื่อเป็นการเตรียมการทำบุญอุทิศ ฯ ให้เพื่อนที่จากเราไป จำนวน 129 ท่าน ( รวมชั้น 1 และ 2 ทั้งใน และนอกคำสั่งแต่งตั้งยศฯ ) ตาม file pdf ที่แนบ และนำรายชื่อข้างต้นไปทำพbธีโดยพร้อมกันใน วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 62 นี้ ณ สถานที่ประกอบพิธี ฯ

67921588 2622730511073545 3432250263363125248 n67702549 2622730474406882 9209833939160530944 n

น.ต.ฐิติพล แย้มบุปผา
ผู้แจ้ง

IMAGE