46470572 2170475423003802 2340527009022607360 o

วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2561) เวลา 10.00 น. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันกองทัพเรือประจำปี 2561 ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ของกองทัพเรือ เข้าร่วมพิธี โดยหลังเสร็จพิธี ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ไปยังท่าน้ำภายในพระราชวังเดิมเพื่อปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 2,449 ตัว ซึ่งตรงกับปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรียนนายเรืออย่างเป็นทางการ ณ พระราชวังเดิมธนบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2449 กับได้พระราชทาน

พระราชหัตถเลขาในสมุดเยี่ยมของโรงเรียนนายเรือ ความว่า “วันที่ 20 พฤศจิกายน ร.ศ.125

เราจุฬาลงกรณ์ ปร. ได้มาเปิดโรงเรียนนี้ มีความปลื้มใจ ซึ่งได้เห็นการทหารเรือ มีรากหยั่งลงแล้ว จะเป็นที่มั่นสืบต่อไปในภายน่า” กองทัพเรือ จึงได้ถือเอาวันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันกองทัพเรือ โดยวันกองทัพเรือได้เวียนบรรจบ ครบรอบ 112 ปี ในปีนี้
ก่อนหน้านี้ในช่วงเช้า เวลา 07.00 น. ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นายทหารชั้นผู้ใหญ่
ของกองทัพเรือ ได้ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ 49 รูป ที่นิมนต์จากวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร บริเวณลานหน้าอาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ตลอดจนประกอบพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพระราชวังเดิม รวมถึง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงขุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย ณ พระอนุสาวรีย์ฯ หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เพื่อเป็นความสิริมงคล

46520549 2170475526337125 37067875450408141080 o46473315 2170475706337107 8123035633624023040 o46488142 2170476036337074 614323173940264960 o46491881 2170476256337052 6216950824359165952 o46503810 2170476483003696 695884186279477248 o

infonavy

IMAGE