img05
ยินดีด้วยกับคนพันธ์อึด #วินาทีความสำเร็จ ผู้ที่สำเร็จหลักสูตรประดาน้ำชั้นต้น กองทัพเรือ รุ่นที่ 30 จำนวน 16 นาย หลังใช้เวลาในการฝึก 22 สัปดาห์ นับเป็นผู้ที่เข้มแข็งและมีความสามารถพร้อมในการปฏิบัติภารกิจในกองทัพเรือด้านต่างๆ อาทิ นักประดาน้ำ นักถอดทำลายอมภัณฑ์ ช่างเชื่อมใต้น้ำ ช่วยเหลือค้นหาผู้ประสบภัยใต้น้ำ เป็นต้น

Cr: รายการล่าความจริง เนชั่นทีวี
เพิ่มเติม กองประดาน้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์
กรมสรรพาวุธทหารเรือ โทร. 02-418-0320 ต่อ 63326

กองทัพเรือ
k 001
IMAGE