photonavy 505

เปิดรับสมัครสอบบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2563 สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด......