image201358109ตั้งอยู่ที่ฐานทัพเรือพังงา ต.ลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์: 82120 ประเทศไทย เป็นที่เพาะเลี้ยงพันธุ์เต่าที่ขึ้นมาไข่ไว้บนชายหาด แต่โดนรบกวนจากมนุษย์ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่หน่วยงานทหาร จะออกหาไข่เตา แล้วนำมาเพาะเลี้ยง เมื่อเต่าโตจนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จึงนำไปปล่อยลงสูทะเล ศูนย์ยังช่วยเหลือเต่าที่โดนทำร้ายได้รับบาดเจ็บ เช่น โดนใบพัดเรือประมง หรือจากขยะในทะเล ศูนย์จะนำมารักษาจนหายเป็นปกติแล้วจึงปล่อยลงสู่ทะเล