18033423 1501206776559263 4623767780398387018 nเรียนเชิญร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถานา และเปิดป้ายสมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ ( สชร.)
ด้วยวันที่ 18 เมษายน ของทุกปี ( ปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 18 ) เป็นวันคล้ายวันสถาปนา สชร.ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล ที่อาคารวังนันทอุยาน และที่พิเศษคือพิธีเจริญพระพุทธมนต์ – เจิมป้ายสมาคม สชร. ( นรจ.ทร.12 โดย จ.อ.ดร.อุดม ชนะสิทธิ์ ปธ.ที่ปรึกษา ฯ / อุปนายก สชร. และเพื่อน ๆ ร่วมกันสละทรัพย์จัดทำขึ้น )
-เวลา 10.00 น. พิธีสงฆ์ และเลี้ยงพระเพล
-เวลา 11.30 น. โดยประมาณ เจริญพระพุทธมนต์ – เจิมป้าย และ พิธีเปิดป้าย สชร. โดย ท่าน พล.ร.อ.เทียนชัย มังกร นายก สชร.
-เวลา 12.00 น. เชิญรับประมานอาหารร่วมกัน
จึงขอเรียนเชิญเพื่อน ๆ ที่ไม่ติดภารกิจใด ๆ ร่วมพิธีโดยพร้อมกัน

 14717317 1313716955308247 7901558039360581224 nThitipon Yaembupha