imge 0001 5

การฝึกซ้อมทางทหารคอบร้าโกลด์[Cobra Gold 2014 ] ครั้งที่ 33. การฝึกซ้อมทางทหารคอบร้าโกลด์ประจำปี พ.ศ. 2557 จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 11 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

imge 0001 6