พุทธประวัติและวันสำคัญ

IMAGE
วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ความหมาย...
IMAGE
พุทธประวัติ
พระพุทธเจ้า (เจ้าชายสิทธัตถะ) ทรงประสูติเมื่อ 80 ปี...
IMAGE
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8...
IMAGE
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา ตรงกับวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 วันมาฆบูชา  ...