Screenshot 3

จ.อ.ดร.อุดม ชนะสิทธิ์

ประธาน นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น 12

ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ตั้งแต่ 27 มกราคม 61 เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

IMAGE จ.อ.ดร.อุดม ชนะสิทธิ์ นรจ.12 มอบเงิน
วันจันทร์, 11 พฤษภาคม 2558
IMAGE ชั่วโมงสำราญ
วันจันทร์, 28 มีนาคม 2559
IMAGE ทอดผ้าป่า วัดอัมพวัน มุกดาหาร
วันจันทร์, 11 พฤษภาคม 2558