image 1image 2

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 59 , 11.00 น. จ.อ.ดร.อุดม ชนะสิทธิ์ ปธ.ที่ปรึกษา นรจ.ทร.12 และเพื่อน ๆ ร่วมงาน สชร. ณ.สโมสรวังนันท ฯ

image 3image 4image 5image 6image 7image 8image 9image 10
อดิศร ปรางค์ประเสริฐ ::รายงาน

IMAGE จ.อ.ดร.อุดม ชนะสิทธิ์ นรจ.12 มอบเงิน
วันจันทร์, 11 พฤษภาคม 2558
IMAGE ชั่วโมงสำราญ
วันจันทร์, 28 มีนาคม 2559
IMAGE ทอดผ้าป่า วัดอัมพวัน มุกดาหาร
วันจันทร์, 11 พฤษภาคม 2558